Integritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller inom Asurgent AB, som härefter benämns som “Asurgent” ” “vi”, “oss” etc. Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när ditt företag köper tjänst, när du registrerar dig för en prenumeration (fysisk eller digital) eller för ett användarkonto, anmäler dig till något av våra event och konferenser. eller när du kontaktar vår kundservice (“Tjänsterna”). Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om inget annat anges är det företag inom Asurgent vars Tjänst du använder personuppgiftsansvarig för användningen av personuppgifter som samlas in via de Tjänster som det tillhandahåller.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av fem huvudsakliga anledningar:

för att tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs. se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna,
för att tillhandahålla personligt anpassade Tjänster för våra användare och kunder,
för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter
Av anledningarna ovan kombinerar vi information som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Vi kombinerar information om till exempel din position och vilket nuvarande användar- eller kundförhållande vi har (exempelvis beroende på om du idag är prenumerant, representerar ett företag som köper tjänster eller är eller har varit besökare på något av våra event.

Det kan finnas kompletterande villkor som gäller för vissa av de Tjänster som vi erbjuder. Vänligen läs dessa när du tecknar en prenumeration hos oss, bokar ett event eller köper en tjänst.

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter, och hur du tillvaratar dina rättigheter, genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan.

Personuppgifter som vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du fyller i ett formulär vid beställning av en prenumeration eller när du registrerar dig för ett evenemang, ditt företag tecknar avtal om en Tjänst eller registrerar dig för ett nyhetsbrev.

Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar exempelvis genom användning av teknik som cookies/kakor på våra webbsidor när du tar del av våra Tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar.

Vi kan även hämta uppgifter från externa företag eller myndigheter s k tredje partskällor. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

Datamäklare såsom Bisnode som vi köper företagsdata med befattningshavare aktuella för vår branch, för att komplettera information som vi samlar in,
Vid intresse för en Tjänst som kräver betalning samlar vi in Företagsuppgifter, namn på kontaktpersoner och ev. avtalsansvariga, telefonnummer och befattning, adressuppgifter och betalsätt.
Vi kompletterar ibland med uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.
Partners som vi samarbetar med för att erbjuda Tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis ta del av uppgifter från sponsorer som vi samarbetar med vid några av våra event,
Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).
Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika Tjänsten eller funktionen.

Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, dina val, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil och de funktioner du använder i Tjänsterna. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, företag och befattning och andra liknande kontaktuppgifter.
Enhets- och användningsdata. Vi samlar till exempel in information om hur våra Tjänster används.
Övrigt. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden.
Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.

I de produktspecifika avsnitten nedan “Särskilt om några av våra Tjänster” beskriver vi utförligare hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för några specifika Tjänster.

Hur vi använder personuppgifter
Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av fyra huvudsakliga anledningar:

för att tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna.
för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter
Av anledningarna ovan kombinerar vi information som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Information från oss Kan vara anpassad utifrån information om till exempel din position eller innehåll du visat intresse för samt vilket nuvarande användar- eller kundförhållande vi har (exempelvis beroende på om du idag är prenumerant eller representerar en kund som köper annan Tjänst.

För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Tillhandahålla och förbättra tjänsterna. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, hantera kundförhållandet, utveckla och förbättra Tjänsternas funktion och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

Tillhandahålla produkter och Tjänster. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp med oss och för att förse dig med våra Tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser, inkluderat kontaktförmedling vid events och kurser, samt för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport.
Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga Tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.
Affärsverksamhet/Business Intelligence. Vi behandlar personuppgifter för att genom vår företagsgemensamma analysfunktion vid Asurgent utveckla aggregerade analyser och Business Intelligence som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut.
Personligt anpassade Tjänster. Vissa av våra Tjänster kan innebära att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som baseras på dina inställningar.
​Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder även uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Notera att vi kan komma att radera innehåll som du publicerat via exempelvis en kommentarsfunktion om det bryter mot våra användarvillkor för en specifik Tjänst.
Kommunikation. Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration för dig eller företaget du representerar, är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt ärende aktivt, leverera ett nyhetsbrev som ingår i din prenumeration eller som du har anmält intresse för, och informera om erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Läs mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden under avsnittet “HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER”. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring, läs mer under avsnittet “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”.

Marknadsföring och reklam. Vi använder personuppgifter som du lämnar till oss när du eller ditt företag genomför köp och använder våra Tjänster och webbsidor, för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker våra webbsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för ev. intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Övriga ändamål. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter som rör dig med andra som utför tjänster för vår räkning så att vi ska kunna leverera Tjänsterna som du efterfrågat.

I de fall där vi delar information om dig med våra leverantörer har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Vi delar även information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt för assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster och de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla sådan assistans. Vi kommer att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Vid deltagande i ett event kan dina personuppgifter delas till sponsorer som sponsrat eventet eller konferensen.

När du använder våra Tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
skydda rättigheter eller egendom som tillhör Asurgent, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av Tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.
Observera att vissa av våra webbsidor kan innehålla länkar till externa företag, till exempel för fördjupad information om för vår verksamhet relevanta produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från Asurgents. Om du lämnar personuppgifter kopplat till någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka Tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation..

Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om hur du går tillväga under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER” och “KONTAKTA OSS”.

Dina kommunikationsinställningar
Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Webbläsarbaserade kontroller
•    Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

•    Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Dina individuella rättigheter
Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under “KONTAKTA OSS”.

Du har följande rättigheter:
Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande
Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade,
Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet,
Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.
När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, för att kunna tillhandahålla de Tjänster som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten “HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER” och “ANLEDNINGAR TILL VARFÖR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER” ovan, eller när det krävs, med ditt samtycke.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet för dina personuppgifter
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. I de fall våra leverantörer använder underleverantörer utför vi kontinuerligt revision av dessa för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter
I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring mm. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, såsom för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger. Vi använder främst standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens webbsida.

Hur vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra Tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.
​Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det, läs mer under “DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”. Vi sparar dina uppgifter upp till två år efter Tjänsten avslutats. Om dina kontaktuppgifter är kopplade till ett företag som du representerar vid exempelvis ett event kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig upp till 36 månader efter avslutat event. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra Tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället.
Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra Tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. Uppgifter som sparas för analys och används för intressebaserad marknadsföring hålls avskild från information som visar vilken person informationen tillhör.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under “ÄNDRINGSHISTORIK”, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Asurgent skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss
Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vår Personuppgiftsansvarig, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation. För samtliga personuppgiftsansvariga är adressen till Personuppgiftsansvarig personuppgiftsansvarig@asurgent.se

Personuppgiftsansvarig Asurgent AB
Asurgent AB, (org nr: 559062-5538)

Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm

Hemsida: https://asurgent.se/

E-post: personuppgiftsansvarig@asurgent.se

Särskilt om några av våra Tjänster
Nedan följer särskild information om några av våra Tjänster som vi vill uppmärksamma lite extra. För att läsa mer ingående vilka personuppgifter vi samlar in, varför och på vilket sätt vi använder dem så hänvisas till informationen i avsnitten ovan.

Konferens och event
Vi anordnar konferenser och event i syfte att skapa en mötesplats för bl a nätverksspridande inom näringslivet. Om du anmäler dig till en konferens eller ett event som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra partners/sponsorer godkänner du även att dina personuppgifter kommer att användas enligt de särskilda villkor som gäller för deltagandet. Notera att vid anmälan till en konferens eller ett event kan du behöva lämna särskilt känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartner för bokning och tillhandahållandet av eventet. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i eventet. Notera även att dina kontaktuppgifter kan delas med sponsorer som deltar på eventet.

Ändringshistorik
Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, “GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Personuppgiftspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra Tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Personuppgiftspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.