Videos

Sourcingdagen – Asurgent

Webinar: Varför olika organisationer fattar olika beslut kring nyttjande av Microsofts molntjänster

Webinar: Microsoft Viva & Teams

Webinar – Cyberhoten ökar samtidigt som molnet ger nya möjligheter att skydda verksamheten

Webinar: Automation i Azure

Asurgent & Friends – Intro + Radar, Hans Werner: Molnmognaden i Sverige

Asurgent & Friends – TRR: Skapa delaktighet på er molnresa

Asurgent & Friends – GR8IT: De digitala trafikreglerna

Asurgent & Friends – Lernia: Flytten till Azure

Asurgent & Friends – HSB: Effekter och lärdomar efter molnflytten

Asurgent & Friends – CloudOps Security med Azure Sentinel